Klik HIER voor de homepage

Tennisvereniging Naarden

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC  Naarden

035 - 6940977

Emailadressen: zie rechts onderaan

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Volg ons ook op: https://www.facebook.com/people/Tennis-Naarden/100008618565675

TV Naarden > Jeugd > Jeugd Selectie
Deel deze pagina

Jeugd Selectie

Pilot Jeugd Selectie 2017

Jeugdselectie bij TV Naarden
In het door het bestuur vastgestelde Jeugdbeleidsplan 2015-2019 wordt ingezet op het verbeteren van de jeugdtrainingen en het starten met een jeugdselectie.
TV Naarden heeft een groot aantal jeugdleden en een aantal daarvan zou in aanmerking willen (en kunnen) komen voor prestatiever tennis. Dat was tot 2015 niet mogelijk. We hebben met Theo Gorter bij zijn start in 2016 afgesproken dat hij – na een zomerseizoen les geven – met een opzet voor een aanpak van een jeugdselectie zou komen. Zijn voorstel is in november 2016 besproken en goedgekeurd door het bestuur. Hieronder wordt ingegaan op de aanpak van de jeugdselectie 2017.

Voor wie?
Voor jeugdleden van TV Naarden tussen de 8 en 17 jaar die tennis “als eerste sport beschouwen” en er volgens de jeugdtrainers qua niveau en inzet voor in aanmerking komen. Van deze jeugdleden wordt verwacht dat zij:

  • vanaf april 2017 twee maal per week gaan trainen (zomertraining van 1 april tm 30 september 2017 / wintertraining 1 oktober 2017 – 31 maart 2018) in groepen van vier deelnemers (oranje, groen, geel) en zes deelnemers (rood);
  • zowel voorjaars- als najaarscompetitie spelen;
  • deelnemen aan een aantal (open) toernooien en
  • deelnemen aan onze clubkampioenschappen.

Indien zij aan deze criteria voldoen zal de vereniging de helft van de kosten van de tweede zomer- en wintertraining  bekostigen. Ouders/ verzorgers worden gevraagd hier schriftelijk mee akkoord te gaan.

Aanpak jeugdselectie 2017
Voor de start van de pilot jeugdselectie wordt uitgegaan van maximaal 26 jeugdleden. Er zal een maximum aantal jeugdleden per kleur worden geselecteerd: 8 jeugdleden in rood en 6 in respectievelijk oranje, groen en geel. De trainers zullen in december 2016 en januari 2017 een aantal jeugdleden (via hun ouders per mail) benaderen die voor de jeugdselectie 2017 in aanmerking komen. Desgewenst kunnen ouders daarover telefonisch contact opnemen met Theo Gorter.

Jeugdselectie en trainingen/ competitie in 2017
Bij de indeling van de trainingsgroepen wordt er ingedeeld op speelsterkte. Voor de jeugdleden die deelnemen aan de jeugdselectie zal zoveel als mogelijk worden geprobeerd deze leden per kleur in hetzelfde trainingsteam onder te brengen. Hetzelfde geldt voor de samenstelling van de teams in de voorjaars- en najaarscompetitie.

Jeugdselectie in 2018
Op basis van de ervaringen van de geselecteerde jeugdleden en de ervaringen van de trainers zal in het najaar van 2017 de opzet voor de jeugdselectie worden geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten zal een nieuw voorstel aan het bestuur worden voorgelegd om het al dan niet continueren van een jeugdselectie bij TV Naarden.

Meest gestelde vragen

Als mijn zoon/ dochter door de trainers wordt uitgenodigd voor de selectie, maar hij/ zij kan niet twee maal per week trainen?

Dan kunnen wij uw zoon/ dochter niet plaatsen in de jeugdselectie.

Hoe lang zit je in de jeugdselectie? (bij continueren pilot in 2018)

Je wordt voor een jaar (van 1 april tot en met 31 maart) in de jeugdselectie geselecteerd, maar het blijft ter beoordeling van de trainers.

Elk jaar in januari/ februari (voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen) beoordelen de trainers of zij de samenstelling van de jeugdselectie per april willen wijzigen. Het kan dus voorkomen dat uw zoon/ dochter niet langer deel uit maakt van de selectie. Ofwel een jeugdlid heeft niet aan alle voorwaarden voldaan, ofwel een jeugdlid kwalificeert zich niet langer als selectiespeler.

Wat verwachten we van de ouders ?

Wij verwachten dat het een gezamenlijk besluit van ouders en kind(eren) is om deel te nemen aan de jeugdselectie, dat ouders hun kind positief ondersteunen en er op toe zien dat aan de afspraken wordt voldaan.

Voor meer informatie:

Neem gerust even contact op met Theo Gorter (theogorter@hotmail.com).

Leden Jeugd Selectie 2017

Zodra de selectie bekend is, zullen de namen hieronder per categorie worden getoond.