Klik HIER voor de homepage

Tennisvereniging Naarden

Amersfoortsestraatweg 14a
1411 HC  Naarden

035 - 6940977

Emailadressen: zie rechts onderaan

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Volg ons ook op: https://www.facebook.com/people/Tennis-Naarden/100008618565675

TV Naarden > Over TVN > Tarieven
Deel deze pagina

Contributie

Contributie

De reguliere contributie voor het lidmaatschap (contributie per jaar) bedraagt voor 2017: 

Categorie
Jaarcontributie
Opmerking
Senioren
€ 180,00 *)
Vanaf 17 jaar
Junioren
€ 120,00 *)
tot 17 jaar
Studenten
€ 120,00 *)
Mits uitwonend
Donateurs
€   17,50
 
Entreegeld senioren
€   65,00
Eenmalig
Entreegeld junioren
€   40,00
Eenmalig
 *) Nieuwe leden zijn verplicht om een automatische incasso af te geven. Bij afgifte automatische incasso krijgt u € 10,- korting op de contributie.

Indien de incasso mislukt is het recht voor korting van € 10,- verspeeld en dient u het volledige contributiebedrag te betalen, inclusief administratieve kosten van € 5,-. Redenen waarom de bank de incasso terugboekt kunnen zijn: administratief (saldo te kort), uw bankrekeningnummer is geblokkeerd voor incasso's of uw rekeningnummer is niet bekend.

Ledenadministratie

Ledenadministrateur

Nico van Verseveld
Parklaan 3
1406 KJ BUSSUM

Telefoon 035-6932911
E-mail ledenadministratie@tennisnaarden.nl

Lidmaatschappen

Over het lidmaatschap

  • Senioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder zijn.
  • Daar wij de bar in eigen beheer hebben dient ieder seniorlid twee keer per jaar een bardienst te draaien. De bardienst kan je eventueel afkopen.
  • Junioren: leden die per 1 januari van het verenigingsjaar tussen de acht en 17 jaar oud zijn.
  • Bal en slagvaardig: kinderen die nog geen lid zijn, maar wel training volgen, betalen € 17,50 kosten i.v.m. verzekering KNLTB.
  • Student: het lidmaatschap voor uitwonende studenten dient jaarlijks vóór 1 oktober schriftelijk bij de ledenadministratie te worden aangevraagd met een bewijs van inschrijving op woonadres/onderwijsinstelling.
  • Entreegeld: elk nieuw lid betaalt éénmalig entreegeld. Dit wordt tegelijk met de 1e contributie geïncasseerd. Het entreegeld bedraagt € 40 voor junioren en € 65 voor senioren. Bij een herintredend lid geldt dat na 5 jaar afwezigheid opnieuw entreegeld is verschuldigd.
  • Donateur: wanneer een lid gedurende een seizoen niet kan spelen, bestaat de mogelijkheid, voor dat verenigingsjaar, tijdelijk donateur te worden. Een verzoek dient schriftelijk en met opgaaf van reden te worden ingediend. Het bestuur beoordeelt of het verzoek wordt gehonoreerd.
  • Opzeggingen kunnen uitsluitend via de link op de homepage (onderaan de pagina) gedaan worden, u ontvangt dan een opzeggingsbevestiging.